043 363 2671 / 06 5137 4507 info@kinderteam-maastricht.nl

Kinderteam Maastricht

voor passende en laagdrempelige hulp
Over onsContact

Intro

De groei en ontwikkeling van kinderen lijkt bij de meesten vaak vanzelf te gaan. Ze eten, drinken, spelen en bewegen en leren bijna elke dag weer iets bij.

 

Soms echter loopt de ontwikkeling anders dan gedacht en komen er vragen naar boven bij ouders, verzorgers, leerkrachten of de kinderen zelf. Bijvoorbeeld waarom het zo anders verloopt, wat de oorzaak zouden kunnen zijn en wat er dan aan te doen is.

 

Kinderteam Maastricht probeert vanuit verschillende invalshoeken een antwoord te geven op allerlei ontwikkelingsvragen die voor kunnen komen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar. Vooral voor kinderen met een meer uitgebreidere hulpvraag biedt Kinderteam Maastricht de zorg op 1 locatie aan, met een 1 vast contactpersoon.

 

We hebben met het kinderteam een filmpje gemaakt om duidelijk te maken wat we doen en hoe we samenwerken:

 

 

 

Visie

Kinderteam Maastricht is een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken uit de regio.

Kinderfysiotherapie Bronzwaer, Kinderergotherapie Maastricht (onderdeel van Kinderergotherapie Zuid) en Hanssen Footcare slaan de handen ineen om de beste zorg te bieden aan het kind en zijn of haar ouders.

Door de krachten van de verschillende disciplines te bundelen kan er meer bereikt worden in kortere tijd. Middels onderzoek bij de betrokken teamleden kunnen we inzicht krijgen in de problematiek die er ten grondslag ligt aan de ontwikkelingsvraag.  De na onderzoek vastgestelde behandeldoelen worden goed overlegd en sluiten op elkaar aan. De vraag van het kind en zijn ouders staat hierbij centraal. Gerichte adviezen en behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Ook praktisch biedt samenwerking een groot voordeel; kinderen kunnen gezien worden op 1 locatie en er vindt regelmatig een gezamenlijk overleg plaats, in plaats van aparte bijeenkomsten bij de verschillende therapeuten. Voor de beste zorg overleggen wij tevens met de school of de opvang voor de beste overdracht en informatie.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Alle medewerkers hebben al geruime werkervaring en zijn laagdrempelig in te zetten met of zonder verwijzing van een arts.

Aanmelding voor het kinderteam kan via info@kinderteam-maastricht.nl. Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een intake.  In dit gesprek komt de hulpvraag en de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling aan bod. Dat kan ook door 1 discipline zijn, maar bij meer uitgebreidere problematiek zijn meerdere disciplines nodig. Na onderzoek wordt in een gesprek een behandelvoorstel gedaan; soms is eerst een vervolgonderzoek nodig of een door- of terugverwijzing naar een arts of specialist. Gedurende het hele traject blijft 1 hulpverlener uw contactpersoon. Hiermee proberen we te voorkomen dat u telkens opnieuw uw verhaal moet vertellen.

Kinderfysiotherapie Bronzwaer

Kinderergotherapie Maastricht

Hanssen Footcare

Kinderfysiotherapie Bronzwaer

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. (bron; KNGF)

 

Veel voorkomende zaken wanneer een kind bij een kinderfysiotherapeut terecht komt zijn:

 • zuigelingen en voorkeurshouding/afgeplat hoofdje
 • vertraging in de motorische ontwikkeling
 • veelvuldig vallen/struikelen of looppatroon problemen, bijv afwijkende stand van de voetjes
 • kinderen met sportblessures of andere problemen tijdens het sporten
 • schrijfproblemen en/of aandacht en alertheidsproblemen op school
 • kinderen met scoliose problematiek
 • houterige motoriek, problemen met de gymles

 

Diagnostiek
De kinderfysiotherapeut probeert een volledig beeld te krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Middels het verzamelen van informatie bij u als ouders maar ook bij bijvoorbeeld leerkrachten en middels verschillende testen en observaties wordt de (senso) motoriek in kaart gebracht. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling en evaluatie
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Tussendoor en na afloop van de behandelingen worden de doelen geevalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Verwijzing en vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Wanneer meer dan 9 behandelingen nodig zijn, kan de behandeling verlengd worden met nog eens 9 behandelingen vanuit de basisverzekering. Daarna gaat een eventuele aanvullende verzekering in. Chronische aandoeningen bij kinderen worden vanaf de eerste behandeling in de basisverzekering vergoed. Kinderen zijn eveneens vrijgesteld van het eigen risico. Verwijzing van een arts is niet noodzakelijk om te starten met kinderfysiotherapie, wel voor aanvullende behandelingen en  chronische behandelingen. Dit wordt tijdig met u besproken.

Kinderergotherapie Maastricht

Kinderergotherapie Maastricht is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen.

Kinderergotherapie Maastricht is een onderdeel van Kinderergotherapie Zuid.

Doelstelling van de behandeling is dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Naast het behandelen wordt er ook advies gegeven omtrent de begeleiding van het kind, zoals bijvoorbeeld aan ouders en leerkracht.

De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden binnen de behandeling zo praktisch mogelijk aangepakt.

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

 • verbeteren van fijn-motorische vaardigheden zoals knippen of schrijven
 • verbeteren van de zelfredzaamheid zoals aankleden, brood smeren, strikken
 • verbeteren van de planning van activiteiten
 • verbeteren van bewegingsmogelijkheden zoals coördinatie en evenwicht.
 • prikkelverwerking en alertheid (en adviezen hieromtrent)

 

Diagnostiek

Tijdens het ergotherapeutisch onderzoek worden alle mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart gebracht. Deze gegevens worden samen met de aanvullende informatie vanuit de vragenlijsten in het onderzoeksverslag beschreven.

Hierna wordt gezamenlijk met het kind en de ouders het behandelplan opgesteld en de behandeldoelen bepaald.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden vindt de behandeling plaats in de praktijk, op school of thuis.

Vaak is het zinvol de leerkracht op de hoogte te stellen van de bevindingen en adviezen te geven. Ook om het geleerde te kunnen toepassen op school is er overleg nodig.

De ergotherapeut maakt tijdens de behandeling gebruik van bepaalde verschillende middelen / en methodes:

 • Vaardigheden trainen
 • Cognitieve strategieën aanleren (CO-OP)
 • SI therapie ( het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnenkomen)
 • Aanpassen van de omgeving d.m.v. adviezen en/ of hulpmiddelen
 • Ouders en/ of leerkracht van het kind inzicht geven in de sterktes en de zwaktes van het functioneren van het kind

 

Evaluatie

De behandeling wordt geëvalueerd. Gekeken wordt in hoeverre de gestelde behandeldoelen behaald zijn.

Verwijzing en vergoeding

Voor ergotherapiebehandeling is er een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

De arts moet daarbij aangeven of er een huisbezoek moet plaatsvinden.

Bij enkele ziektekostenverzekeraars is het ook mogelijk om u direct bij ons aan te melden via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)

Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar om precies te weten hoeveel uren ergotherapie U krijgt vergoed en of DTE mogelijk is

Hanssen Footcare

De ontwikkeling van kindervoeten

Kinderen zijn van nature in beweging en hebben meestal weinig last van hun voeten. Voeten in de groei zijn flexibel en passen zich gemakkelijk aan. Toch is het goed om bij kinderen in de groei te letten op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van hun voeten. De stand van de voeten heeft veel effect op de totale houding van het kind en daarmee zijn bewegingen.

 

Fysiotherapie en voetspecialisme op één locatie

Omdat voeten zo belangrijk zijn in de (loop)beweging, werkt Fysiotherapie Bronzwaer samen met Hanssen Footcare. Als er aanleiding is om uw voeten of de voeten van uw kind nader te onderzoeken, dan kunt u eenvoudig in onze eigen praktijk terecht. Een voetspecialist van Hanssen Footcare analyseert de klachten, doet gericht voetonderzoek en geeft een persoonlijk advies. Een eventuele behandeling stemmen we onderling af, zodat u in één keer goed en volledig wordt geholpen.

 

Gratis voetencheck

Heeft u vragen over uw voeten of over de ontwikkeling van de voeten van uw kind? De gratis voetencheck is er voor iedereen. Maak snel een afspraak in onze praktijk. Het is geheel vrijblijvend en u krijgt een advies op maat van een van onze voetspecialisten.

Contact

Onze contactgegevens:

Oranjeplein 97
6224 KV  Maastricht

043 363 2671

06 5137 4507

info@kinderteam-maastricht.nl

Uw bericht

7 + 14 =